Kjell SandehlStyrkonsult AB

Samarbetspartner

Ett axplock av olika partners:

Iquest

Trosoft

Novacon

Projektengagemang, Temagruppen

PGB VVS & Energi

Structor Besiktning och Kontroll

Midroc Construction

Skanska Sverige

Skandiafastigheter

Locum

Specialfastigheter

WSP

PLC Vision

Komfortautomatik

SDC Automation

SCADA Group

Siemens

Schneider Electric

HGO Konsult

Incoord

Tyréns

VVS Besiktning & Kontroll